Stanovisko predsedu futbalového klubu FKMKV Ing. Jozefa Čahoja k vzniknutej situácii ohľadne prebiehajúceho súdneho sporu medzi FKMKV a KŠK.

Dňa 2. Decembra 2013 bolo pojednávanie v spore medzi KŠK a FKMKV, kde súd v plnom rozsahu zamietol žalobu FKMKV.

Rozhodnutie súdu zatiaľ nebolo doručené.

FKMKV sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.

V zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a zákona č. 99/1963 Z.z. 99/1963 Občiansky súdny poriadok platí, že pokiaľ prebieha súdny proces tak platí status quo, to jest, KŠK ani nikto iný, s kým by eventuálne KŠK podpísalo zmluvu, nás zákonným spôsobom nemôže vykázať ani z ihriska, šatní a telocvične.

Pre FKMKV z toho vyplýva, že futbalové ihrisko s priľahlými priestormi môže naďalej využívať a to až to toho času, pokiaľ rozsudok súdu nenadobudne právoplatnosť, t.j. nebude proti nemu možnosť podania opravného prostriedku. Z tohto dôvodu máme nárok na ihrisku a priľahlých priestoroch ďalej a bez obmedzenia pôsobiť.

Prepokladáme, že sa súdny proces bude ťahať ( ako je to na Slovensku zvykom ) tak dlho, až novozvolený starosta vymenuje takého šéfa KŠK, ktorý bude ctiť zákony, zmluvy a uznesenia rady KŠK.

V Bratislave 12.12.2013.

Ing. Jozef Čahoj

Prihláška za člena klubu

Matrika klubu oznamuje, že kvôli zrýchleniu registrácie nových členov bude prijímať iba prihlášky vyplnené elektronicky tu. Nezabudnite si prihlášku pred elektronickým odoslaním vytlačiť, podpísať a odovzdať v papierovej forme v klube trénerovi alebo inému funkcionárovi klubu.

T. Volko
matrikár FKM KV

Milí rodičia,

niektorí ste možno už čítali na stránke klubu, že od 1. augusta 2013 sa bude zvyšovať členský príspevok. Doterajšie členské príspevky neodzrkadľovali skutočné náklady na hráča.

Výkonný výbor bol nútený po prekonzultovaní s vedúcimi družstiev a zástupcami rodičov (na stretnutí 12. 8.) pristúpiť k zvýšeniu členského, keďže náklady na klub narastajú a predseda klubu už nie je schopný vykrývať stratu hospodárenia klubu z vlastných zdrojov. Preto sa mesačný členský príspevok od 1. 8. 2013 stanovuje na 30 eur za každého hráča (v kategórii predprípravka 20 € mesačne).

Zatiaľ sa žiaľ nepodarilo nájsť sponzora alebo iného finančného partnera, ktorý by prispieval na réžiu klubu. Vypracovali sme materiál na oslovenie potenciálnych sponzorov a finančných partnerov, v priebehu najbližšieho mesiaca bude zavesený na stránke a pošleme ho e-mailom, resp. do každej kategórie dáme niekoľko výtlačkov. Ak bude mať ktokoľvek z Vás možnosť osloviť potenciálnych partnerov, klub to uvíta a výška členského sa bude priebežne prehodnocovať.

Tak, ako sme už avizovali, klub buduje vlastné trávnaté ihriská v Petržalke. Investície na vybudovanie a rekonštrukciu týchto ihrísk neboli započítané do zvýšeného členského príspevku, hoci sú nemalé. Robíme všetko preto, aby sme aj na tento účel našli finančného partnera, ktorý nám s dobudovaním plnohodnotného trávnatého ihriska pomôže. Vaše prípadné nápady, či pomoc sú kedykoľvek vítané.

V prípade, že máte otázky ohľadom členských príspevkov, či formy sponzorstva, môžete ich tlmočiť prostredníctvom svojich trénerov, vedúcich družstiev, alebo zájsť priamo za vedením klubu.

Výkonný výbor FKMK KV

Vážení rodičia,

sezóna 2012-13 bola v histórii nášho klubu najúspešnejšia. Veľmi pozitívne hodnotím pôsobenie našich starších žiakov pod vedením trénera Mária Rovenského v najvyššej žiackej súťaži. Dokázali udržať svojim výkonom do poslednej chvíle nádej na zotrvanie v súťaži. Bohužiaľ musíme túto súťaž opustiť nie kvôli zlému výkonu, ale na základe rozhodnutia najvyšších štruktúr SFZ. Smutné je to aj kvôli veľmi úspešnému pôsobeniu mladších žiakov v najvyššej súťaži, kde dokázali predčiť aj kluby s podstatne dlhšou históriou (Slovan, Inter a ŠKP).
Nie menší úspech zaznamenali aj starší a mladši dorastenci, ktorí postúpili do druhej ligy pod vedením trénera Ivana Hrdličku suverénne z prvého miesta (pre postup je rozhodujúci starší dorast). Tu pripomeniem že minulú sezónu postúpili naši žiaci (ročník 97) z druhého miesta.

Trochu v tieni mladších kategórií ostal úspech mužov, ktorí postúpili pod vedením trénera Jara Uherca do štvrtej ligy.
To, že som spomenul len vyššie uvedených trénerov neznamená, že ostaní majú menší podiel na práci v klube. Trénujú svoje družstvá rovnako dobre ako už vyššie spomenutí tréneri. Vďaka patrí im všetkým a menovite pánovi Jánovi Huckovi, ktorý prišiel ako prvý tréner z „veľkého futbalu“, a pánovi Tonovi Valovičovi ktorý ako úspešný tréner slovenských mládežníckych výberov prišiel k nám zo Slovana a dal prednosť „lokálnemu“ klubu pred veľkoklubom.

Uvedené výsledky jednoznačne dokazujú kvalitnú prácu s mládežou. Radosť z dosiahnutých výsledkov nám nemôže skaliť ani nezmyselná reorganizácia na SFZ, vďaka ktorej nemôžme hrať vybojované miesta v žiackych ligách. Veríme, že sa nám podarí budúci rok znovu zažiariť natoľko, že si SFZ uvedomí, že ak nebudú najvyššie súťaže otvorené pre najlepších, tak nebude ani futbal a ani SFZ.
Na kvalitnú prácu s mládežou potrebujeme aj primerané priestorové zázemie. Umelá tráva nám praská vo švíkoch a ak nechceme znížiť počet hráčov v družstvách, alebo zmenšiť počet tréningových jednotiek, tak potrebujeme nové priestory. Tie sa nám podarilo získať na sklonku uplynulej sezóny v Petržalke.

Na Kapitulských poliach je vytvorený priestor pre dve až tri hracie plochy zatiaľ bez zázemia. V priestore vedľa Matadorky máme k dispozícii riadnu hraciu plochu s trávnatým povrchom a s dvomi menšími tréningovými plochami. Zázemie sa buduje tak, aby sa na uvedených plochách dalo trénovať od novej sezóny.

Vybudovanie a prevádzka nových plôch však nie je zadarmo. Náklady na prevádzku klubu sa viac ako zdvojnásobujú. Z tohto dôvodu si aj touto cestou dovolím poprosiť tých rodičov, ktorí by akýmkoľvek spôsobom mohli finačne podporiť chod klubu alebo pomôcť pri finančných investíciách do nových hracích plôch aby priložili ruku k dielu.

Prehľad o plánovaných nákladoch na budúcu sezónu nájdete v priloženej tabuľke a prehľad hospodárenia klubu za uplynulé roky nájdete na stránke klubu v sekcii Informácie.
V priebehu mesiaca júla 2013 sa po vyhodnotení mojich vlastných finančných možností a možných financií od iných subjektov určí výška mesačného členského platná od augusta. Výška mesačného členského bude uverejnená na stránke klubu a budú Vás o nej informovať tréneri.

S pozdravom

Jozef Čahoj

V Bratislave 15. 7. 2013

VÍŤAZOM v súťaži SD3R je naša U19!

Včera 12.6.2013 sa nám podaril ďalší historický okamžik – naši starší dorastenci pod vedením Ivana Hrdličku zvládli aj posledný krok k tomu, aby vyhrali svoju súťaž a vybojovali tak pre naše FKMKV druhú dorasteneckú ligu! O tento úžasný výsledok sa najviac pričinili títo hráči: Martin Feiler – Brauner Peter, Brukker Filip, Feciško Matúš, Fecko Marek, Igaz Roman, Klamo Walter, Kozák Jakub, Krútil Richard, Kúdelka Šimon, Livora Martin, Medla Matej, Orlický Michal, Pavelka Jakub, Savčinský Michal, Volko Juraj a ďalší, a tento realizačný tím: Hrdlička Ivan (hlavný tréner), Križan Roman a Savčinský Richard (asistenti trénera), Borovička Zdeněk (vedúci družstva). Hráčom a celému realizačnému tímu ďakujeme a gratulujeme!

Vážení priatelia FKMKV

Oznamujeme Vám, že v tomto období sa pripravuje publikácia o histórii a súčasnosti Futbalového klubu mládeže Karlova Ves, ktorá obsahuje informácie nielen o našich hráčoch a tréneroch, ale aj zaujímavé rozhovory s významnými predstaviteľmi slovenského futbalu.

Naši hráči z U9 zažili najväčší turnaj v klubovej histórii!

V dňoch 31.5.-2.6.2013 sa naši hráči a hráčka zúčastnili obrovského trojdňového turnaja v českých Teplicích, kde sme boli jedným z 32 účastníkoch. Bol to turnaj, ktorý v mnohom otvoril oči trénerom, hráčom i rodičom a všetci zúčastnení získali dôležité skúsenosti i zažili neopakovateľné tri dni. Naše FKMKV reprezentovali: Oliver Vajda, Matej Častven – Martin Horn, Bruno Berec, Berta Papulová, Michal Herényi, Matej Šogor – Martin Mišovič, Nino Marcelli, Jakub Jokel, Samuel Srpoň a trénersky tandem Roman Koňušík a Matej Šándor.

MAJSTROM v súťaži MD3R je naše družstvo U17!

S hrdosťou Vám oznamujeme, že v sobotu 25.5.2013 o 14:30 naši hráči pod vedením trénera Richarda Savčinského zdolali v priamom boji o prvé miesto svojho odvekého rivala LP Domino 2:1 (1:0). Strelcami rozhodujúcich gólov boli Simon Štepánek a Richard Savčinský ml.

Dôležité upozornenie

Vážení rodičia, milí hráči, od zahájenia jarnej časti súťaže mal mať každý hráč reprezentujúci FKMKV platné lekárske potvrdenie. Toto potvrdenie je platné jeden rok od dátumu vystavenia. V prípade, že niekto nebude mať dané lekárske potvrdenie platné, nebude môcť byť v lete zapísaný na súpisku družstva a nebude môcť reprezentovať náš klub. Preto vás prosíme, …

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 11.5.2013 od 10:30 zúčastnili brigády na ihrisku na Molecovej ulici. Napriek tomu, že termín nebol najšťastnejší a viacerí z nás využili možnosť voľna mimo BA, zišlo sa zhruba 25 rodičov a 2 tréneri. Najväčšie zastúpenie mali jednoznačne rodičia z prípraviek. Špeciálne poďakovanie patrí p.  Borovičkovi a p. Pfaffovi, ktorí celý areál pokosili. …